top of page

Sidokanalfläktar

Med sidokanalfläktar skapas luftflöde med högt tryck/vakuum genom ett fläkthjul som roterar runt i en kanal i fläkthusets yttre hölje.

Sidokanalfläktar kan används för att transportera gaser och gas-luftblandningar. Sidokanalfläktar kan användas som vakuum-pump och/eller kompressor och ger ett pulsationsfritt flöde som varken behöver smörjning eller tätningsvätska. Fläktarna kräver minimalt underhåll. 

Dessa fläktar har många användningsområden. Några typiska applikationer är som sugfläkt i centralsuganläggningar, i enheter för avfuktning av byggnader, vid livsmedelshantering, i dryckes- framställning, luftning av bränsleceller och ventilering/ och syresättning i avloppsreningsverk, fisk- & kräftodlingar m.m.

 

Serie 2HB har höga flöden och medelhögt tryck. Serie 4HB har låga flöden och mycket höga tryck

Sidokanalfläkt överblick
Sidokanalfläktar typ 2HB
Sidokanalfläktar typ 4HB
Tillbehör för sidokanalfläktar
bottom of page