top of page

Explosionsskyddade Fläktar - ATEX

Explosionsskyddade fläktar för explosionsfarliga zoner enligt ATEX-direktivet. Exempel på fläkttyper är bl.a. som kanal-/trumfläktar, axial-/väggfläktar, radialfläktar och takfläktar. Explosionsfarliga zoner kan vara t.ex. lackering, bensinstationer, kemiska laboratorier och industri, batteriladdningsrum, petroleumkemi m.m.. En ATEX klassad EX-fläkt används bl.a. vid transport av brandfarliga gaser, i miljöer med mycket damm, dimma eller ånga där det kan finnas risk för antändning, i biogasanläggningar eller offshore på fartyg och oljeplattformar.

ATEX Ex-skyddade axialfläktar
ATEX-Radialfläktar.png
ATEX Ex-skyddade takfläktar
bottom of page