top of page

Radialfläktar

Radialfläktar för låg-, medel- och högtryck för en rad olika användnings-områden. Våra radialfläktar, ibland även kallade centrifugalfläktar, finns direktdrivna eller med remdrift, enkel- eller dubbelsugande, med framåt- eller bakåtböjda skovlar eller raka skovlar . Framåtböjda skovlar för ren luft eller låg grad av stoft, bakåtböjda skovlar för liten inblandning fint stoft eller raka skovlar för materialtransport. Radialfläktar används för alla typer av generella ventilationssystem, för lufttillförsel, för utsug och till olika industri-processer. Även i utförande för kylning eller för uppvärmning eller transport av heta, korrosiva eller explosiva gaser. s- och olika luftkonditionerings-installationer, i torkmaskiner eller special-tillämpningar som t.ex för höga temperaturer upp till +300°C eller för köksventilation +120°C.  Många tillbehör finns som tillval t.ex. stosar, flänsar, galler, vibrationsdämpare och filter och även tillbehör för styrning av radialfläktar såsom varvtalsregu-latorer, transformatorer, frekvensstyrning med mera.

Alla typer av radialfläktar för låga tryckfall
Alla typer av medeltrycks radialfläktar
Alla typer av radialfläktar för höga tryck
bottom of page