top of page

Explosionsskyddade Takfläktar - ATEX

Explosionssäkra takfläktar för utsug av explosiva gaser i  explosions-farliga zoner enligt ATEX-direktivet.
Explosionsfarliga zoner kan vara t.ex. lackeringsanläggning, bensinstationer, kemiska laboratorier och industri, batteriladdningsrum, petroleumkemi m.m.. En ATEX klassad fläkt används bl.a. vid transport av brandfarliga gaser, i miljöer med mycket damm, dimma eller ånga där det kan finnas risk för antändning, i biogasanläggningar eller offshore på fartyg och oljeplattformar.

Olika typer av ATEX klassade takfläktar
ATEX takfläkt för stora luftflöden med axialfläkt
ATEX klassad takfläkt ROOF-CM
Takfläkt ATEX för utsug av explosiva gaser
Takfläkt CTH3-A ATEX för utsug av explosiva gaser
bottom of page