top of page

Takfläktar för ventilation
Montering på yttertak

Takfläktar avsedda att monteras på yttertak för ex. vis frånluftsventilation, utsug i storkök eller industriella miljöer. Ett flertal typer både horisontalutblåsande och vertikalutblåsande. Olika typer av fläkthjul beroende på luftflöde. Takfläkt med axialfläkt för stora luftflöden och låga tryck. Radialfläktar med B-hjul för högre tryckfall.

Tillverkade i stå, aluminmium eller kompositplast.

Med eller utan arbetsbrytare.

Takfläktar för brandgaser eller hetluft -se här!

Klicka på PDF-symbolen, bilderna eller rubrikerna nedan, för att öppna Produktblad

akfläktar avsedda att monteras på yttertak för ex. vis frånluftsventilation, utsug i storkök eller industriella miljöer.

Takfläktar med horisontellt utblås

Takfläkt DHA250E4P02 med horisontellt utblås från RUCK

Takfläkt i 3 storlekar med horisontellt utblås tillverkat i väderbeständigt plastmaterial med "swing-out". Typ DHA KP är försedd med utvändig arbetsbrytare.  Motorn placerad i luftflödet, s.k. ytterrotormotor med bakåtböjda fläktskovlar . Fläkten i skyddsklass IPX4 och isolationsklass F. Spänning  1x230V 50Hz.
Max flödestemp. +70ºC. Luftflöde från 570 m3/h till
1400 m3/h. Max 700 Pa. Lämplig för småhus

Takfläkt DHA med horisontellt utblås från RUCK Ventilatoren

Takfläkt med horisontellt utblås tillverkat i aluminium. Motorn placerad i luftström, s.k. ytterrotormotor och fläkthjul med bakåtböjda skovlar. Skyddsklass IPX4 och isolationsklass F. 1x230V och 3x400V 50Hz.Max luftflödestemp. +55ºC.
Luftflöde Ca 280 upp till 12000 m3/h. Max 1100 Pa.

Takfläkt DHA_EC_190-250_Plastic, med horisontellt utblås från RUCK

Takfläkt i 3 storlekar med horisontellt utblås tillverkat i väderbeständigt plastmaterial med "swing-out". EC-ytterrotormotor placerad i luftflödet, med bakåtböjda fläktskovlar. Fläkten i skyddsklass IPX4 och isola-tionsklass F. Spänning  1x230V 50Hz.
Max luftflödestemp. +70ºC. Luftflöde från 650 m3/h till
1400 m3/h. Max 700 Pa. Lämplig för
småhus

Takfläkt DHA i aluminium, med horisontellt utblås från RUCK Ventilatoren

Takfläkt med horisontellt utblås tillverkat i aluminium. Motorn placerad i luftström, s.k. ytterrotormotor och fläkthjul med bakåtböjda skovlar. Fläkten är försedd med utvändig arbetsbrytare. Skyddsklass IPX4 och isolationsklass F. 1x230V och 3x400V 50Hz.Max luftflödestemp. +55ºC.
Luftflöde Ca 280 upp till 12000 m3/h. Max 1100 Pa.

Takfläkt DHA-EC med horisontellt utblås

Axialfläkt för montering på vägg. Väggplatta i pulverlackerad stålplåt med fläktvinge i pressad alu-minium. Asynkron spaltpolmotor i skyddsklass IP42 och isolationsklass F. Max luftflödestemp. +50ºC.
En mycket prisvärd fläkt för ventilation i allmänna utrymmen, verkstäder & garage etc.

 

Takfläkt DHA-ECP med arbetsbrytare och horisontellt utblås

Axialfläkt för montering på vägg. Väggplatta i pulverlackerad stålplåt med fläktvinge i pressad alu-minium. Asynkron spaltpolmotor i skyddsklass IP42 och isolationsklass F. Max luftflödestemp. +50ºC.
En mycket prisvärd fläkt för ventilation i allmänna utrymmen, verkstäder & garage etc.

 

Takfläkt VKMK med horisontellt utblås

Takfläkt med horisontellt utblås tillverkat i epoxylack-erad stålplåt. Ytterrotormotor och fläkthjul med bakåtböjda skovlar. Skyddsklass IPX4 och isolations-klass B.  1-fas x230V 50Hz. Max flödestemp. +50ºC.
Luftflöde Ca 550 upptill 1920 m3/h. Max 700 Pa.
Lämplig för utsug i småhus och mindre lokaler.

 

DHL_Takfläkt_Horisontalutblåsande.png

Takfläkt med horisontellt utblås tillverkat i aluminium med "swing-out". Motorn placerad utanför luftflödet. IE3 asynkronmotor i skyddsklass IP54 och isolationsklass F. Fläkthjul med bakåtböjda skovlar. 1x230V & 3x400V 50Hz.
Max luftflödestemp. +55ºC.
Luftflöde Ca 6500 upptill 14000 m3/h. Max 1100 Pa.

 

Takfläkt ROOF-AM med axialfläkt

Takfläkt med axialfläkt för stora flöden med låga tryckfall. Bottenram i förzinkad stålplåt, fläktvingar i plastmaterial med alu-nav. Takhuv i väderbeständig tekno-polyamid.  Asynkronmotorer i skyddsklass IP55 och isolationsklass F. Max luftflödestemp. +50ºC.
Luftflöde Ca 4000 upptill 30000 m3/h. Max 180 Pa.

TM-HM_takfläkt axial

Takfläkt med axialfläkt (HM) för stora flöden med låga tryckfall. Bottenram i epoxylackerad stålplåt, fläktvingar i plastmaterial med alu-nav. Takhuv i formpressad förzinkad stålplåt. Asynkronmotorer i skyddsklass IP55 och isolationsklass F. Max luftflödestemp. +50ºC (1-fas) och +6+ºC (3-fas)
Luftflöde Ca 2300 upptill 30000 m3/h. Max 650 Pa.

Takfläktar med vertikalt utblås

Takfläkt DVA i aluminium med vertikalt utblås

Takfläkt tillverkad i Aluminium och med "swing-out" för enkel service. Ytterrotormotor och fläkthjul med bakåt-böjda skovlar. Storlekar från ca 1500 m3/h till 18000 m3/h. Galler på utblås och motorkylning. Steglöst reglerbar EC motor IP-54 för 230V 50Hz. 

Takfläkt DVA-EC i aluminium med vertikalt utblås

Takfläkt tillverkad i Aluminium och med "swing-out" för enkel service.. Fläkthjul med bakåtböjda skovlar. Försedd med arbetsbrytare. Storlekar från ca 1500 m3/h till 18000 m3/h. Galler på utblås och motorkylning. Steglöst reglerbar EC motor IP-54 för 230V 50Hz. 

Takfläkt DVA-P i aluminium med arbetsbrytare och vertikalt utblås från RUCK Ventilatoren

Takfläkt tillverkad i Aluminium och med isolerat hölje för extra låg ljudnivå och "swing-out" för enkel service.. Försedd med arbetsbrytare. Ytterrotormotor och fläkthjul med bakåtböjda skovlar. Storlekar från ca 1500 m3/h till 18000 m3/h. Galler på utblås. IP-X4 för 1x230V eller 3x400V 50Hz. Trafo- & frekvensregleras.

Takfläkt DVA-ECP i aluminium med arbetsbrytare och vertikalt utblås från RUCK Ventilatoren

Takfläkt tillverkad i Aluminium och med "swing-out" för enkel service.. Fläkthjul med bakåtböjda skovlar. Försedd med arbetsbrytare. Storlekar från ca 1500 m3/h till 18000 m3/h. Galler på utblås och motorkylning. Steglöst reglerbar EC motor IP-54 för 230V 50Hz. 

Takfläkt CYH-4 med vertikalt utblås

Takfläkt med vertikalt utblås tillverkad i epoxylackerad stålplåt. Motorn placerad utanför luftflödet. Standard asynkronmotor i skyddsklass IP55 och isolationsklass F. Fläkthjul med bakåtböjda skovlar. 3-fas 230/400V 50Hz. Kan varvtalsregleras med trafo eller frekvensomriktare. Max luftflödestemp. +80ºC. Luftflöden ca 2200 upp till 27.000 m3/h. Max 800 Pa.

Takfläkt DHL med vertikalt utblås

Takfläkt med vertikalt utblås tillverkad i aluminium med "swing-out". Motorn placerad utanför luftflödet. IE3 asynkronmotor i skyddsklass IP54 och isolationsklass F. Fläkthjul med bakåtböjda skovlar. 1x230V & 3x400V 50Hz. Fläkten försedd med utvändig arbetsbrytare. Max luftflödestemp. +50ºC.Luftflöde Ca 5200 upptill 13.000 m3/h. Max 1050 Pa.

DVN Takfläkt för storköksventilation med vertikalt utblås och fettavskiljning


Vertikalutblåsande takfläkt tillverkad i Aluminium och med isolerat hölje för extra låg ljudnivå. Fläkthjul med bakåtböjda skovlar. Fettavskiljande tråg och lämplig för storkök etc. Godkänd för +120ºC kontinuerlig drift. Storlekar från ca 1500 m3/h till 18000 m3/h. Galler på utblås och motorkylning. Standard IE3 motor IP-55 för 1x230V & 3x400V 50Hz. Trafo- & frekvensregleras.

DVNI Takfläkt för storköksventilation med vertikalt utblås och fettavskiljning

Takfläkt tillverkad i Aluminium och med isolerat hölje för extra låg ljudnivå och "swing-out" för enkel service.. Fläkthjul med bakåtböjda skovlar. Tråg för fett och lämp- lig för storkök etc. Godkänd för +120ºC kontinuerlig drift. Storlekar från ca 1500 m3/h till 18000 m3/h. Galler på utblås och motorkylning. Standard IE3 motor IP-55 för 1x230V eller 3x400V 50Hz. Trafo- & frekvensregleras.

DVNI Takfläkt för storköksventilation med vertikalt utblås

Takfläkt tillverkad i Aluminium och med isolerat hölje för extra låg ljudnivå och "swing-out" för enkel service.. Fläkthjul med bakåtböjda skovlar. Tråg för fett och lämp- lig för storkök etc. Godkänd för +120ºC kontinuerlig drift. Storlekar från ca 1500 m3/h till 18000 m3/h. Galler på utblås och motorkylning. Steglöst reglerbar EC motor IP-54 för 230V 50Hz. 

Takfläkt DVNU-EC med vertikalt utblås och EC-motor

Takfläkt tillverkad i Aluminium och med isolerat hölje för extra låg ljudnivå och "swing-out" för enkel service.. Fläkthjul med bakåtböjda skovlar. Tråg för fett och lämp- lig för storkök etc. Godkänd för +120ºC kontinuerlig drift. Storlekar från ca 1500 m3/h till 18000 m3/h. Galler på utblås och motorkylning. Steglöst reglerbar EC motor IP-54 för 230V 50Hz. 

Takfläkt VKV med vertikalt utblås

Takfläktar tillverkad i aluminium (VKVA) förzinkat stål (VKVZ) eller epoxylackerad stålplåt (VKV). Fläkthjul med bakåtböjda skovlar. Försedd med arbetsbrytare. Galler på utblås. Utvändig kopplingsbox. Steglöst reglerbar med tyristor eller 5-stegstrafo för 230V 50Hz. För 3-fas 400V kan regleras via 5.stegstrafo eller frekvensom-riktare. Storlekar från 600 m3/h till 14000 m3/h.

Takfläkt för brandgaser med vertikalt utblås. 600º/2h

Tower-SV-K2 Takfläkt
Vertikalutblåsande takfläkt tillverkad i värmebeständig stålplåt med väderbeständig polymerlack. Fläkthjul med bakåtböjda skovlar i pulverlackad stålplåt. Certifierad för 600ºC/2h eller kontinuerlig drift med max 80ºC.  Storlek-ar från 4000 m3/h till 86500 m3/h. Skyddsgaller på ut-blås och motorkylning.
 Standard asynkron-motor IP-54 för 400V 50Hz. Kan styras med frekvensomformare 

bottom of page