top of page

Takfläktar

Takfläktar avsedda att monteras på yttertak för ex. vis frånluftsventilation, utsug i storkök eller industriella miljöer. Ett flertal typer både horisontalutblåsande och vertikalutblåsande. Olika typer av fläkthjul beroende på luftflöde. Takfläkt med axialfläkt för stora luftflöden och låga tryck. Radialfläktar med B-hjul för högre tryckfall.

Tillverkade i stå, aluminmium eller kompositplast.

Med eller utan arbetsbrytare.

Takfläktar för brandgaser eller hetluft -se här!

akfläktar avsedda att monteras på yttertak för ex. vis frånluftsventilation, utsug i storkök eller industriella miljöer.

Takfläktar med horisontellt utblås

Takfläkt_DHA250E4P02.webp

Takfläkt i 3 storlekar med horisontellt utblås tillverkat i väderbeständigt plastmaterial med "swing-out". Typ DHA KP är försedd med utvändig arbetsbrytare.  Motorn placerad i luftflödet, s.k. ytterrotormotor med bakåtböjda fläktskovlar . Fläkten i skyddsklass IPX4 och isolationsklass F. Spänning  1x230V 50Hz.
Max flödestemp. +70ºC. Luftflöde från 570 m3/h till
1400 m3/h. Max 700 Pa. Lämplig för småhus

DHA_EC_Takfläkt_190-250_Plastic.png

Takfläkt i 3 storlekar med horisontellt utblås tillverkat i väderbeständigt plastmaterial med "swing-out". EC-ytterrotormotor placerad i luftflödet, med bakåtböjda fläktskovlar. Fläkten i skyddsklass IPX4 och isola-tionsklass F. Spänning  1x230V 50Hz.
Max luftflödestemp. +70ºC. Luftflöde från 650 m3/h till
1400 m3/h. Max 700 Pa. Lämplig för
småhus

Takfläkt med axialfläkt för stora flöden med låga tryckfall. Bottenram i förzinkad stålplåt, fläktvingar i plastmaterial med alu-nav. Takhuv i väderbeständig tekno-polyamid.  Asynkronmotorer i skyddsklass IP55 och isolationsklass F. Max luftflödestemp. +50ºC.
Luftflöde Ca 4000 upptill 30000 m3/h. Max 180 Pa.

TM-HM_takfläkt axial.png

Takfläkt med axialfläkt (HM) för stora flöden med låga tryckfall. Bottenram i epoxylackerad stålplåt, fläktvingar i plastmaterial med alu-nav. Takhuv i formpressad förzinkad stålplåt. Asynkronmotorer i skyddsklass IP55 och isolationsklass F. Max luftflödestemp. +50ºC (1-fas) och +6+ºC (3-fas)
Luftflöde Ca 2300 upptill 30000 m3/h. Max 650 Pa.

Takfläkt_tower_am.png

Takfläkt med horisontellt utblås tillverkat i epoxylack-erad stålplåt. Ytterrotormotor och fläkthjul med bakåtböjda skovlar. Skyddsklass IPX4 och isolations-klass B.  1-fas x230V 50Hz. Max flödestemp. +50ºC.
Luftflöde Ca 550 upptill 1920 m3/h. Max 700 Pa.
Lämplig för utsug i småhus och mindre lokaler.

 

Takfläkt med horisontellt utblås tillverkat i aluminium. Motorn placerad i luftström, s.k. ytterrotormotor och fläkthjul med bakåtböjda skovlar. Skyddsklass IPX4 och isolationsklass F. 1x230V och 3x400V 50Hz.Max luftflödestemp. +55ºC.
Luftflöde Ca 280 upp till 12000 m3/h. Max 1100 Pa.

DHL_Takfläkt_Horisontalutblåsande.png

Takfläkt med horisontellt utblås tillverkat i aluminium med "swing-out". Motorn placerad utanför luftflödet. IE3 asynkronmotor i skyddsklass IP54 och isolationsklass F. Fläkthjul med bakåtböjda skovlar. 1x230V & 3x400V 50Hz.
Max luftflödestemp. +55ºC.
Luftflöde Ca 6500 upptill 14000 m3/h. Max 1100 Pa.

 

Takfläkt med horisontellt utblås tillverkat i aluminium. Motorn placerad i luftström, s.k. ytterrotormotor och fläkthjul med bakåtböjda skovlar. Fläkten är försedd med utvändig arbetsbrytare. Skyddsklass IPX4 och isolationsklass F. 1x230V och 3x400V 50Hz.Max luftflödestemp. +55ºC.
Luftflöde Ca 280 upp till 12000 m3/h. Max 1100 Pa.

Axialfläkt för montering på vägg. Väggplatta i pulverlackerad stålplåt med fläktvinge i pressad alu-minium. Asynkron spaltpolmotor i skyddsklass IP42 och isolationsklass F. Max luftflödestemp. +50ºC.
En mycket prisvärd fläkt för ventilation i allmänna utrymmen, verkstäder & garage etc.

 

Axialfläkt för montering på vägg. Väggplatta i pulverlackerad stålplåt med fläktvinge i pressad alu-minium. Asynkron spaltpolmotor i skyddsklass IP42 och isolationsklass F. Max luftflödestemp. +50ºC.
En mycket prisvärd fläkt för ventilation i allmänna utrymmen, verkstäder & garage etc.

 

Takfläktar med vertikalt utblås

Takfläkt tillverkad i Aluminium och med "swing-out" för enkel service. Ytterrotormotor och fläkthjul med bakåt-böjda skovlar. Försedd med arbetsbrytare. Storlekar från ca 1500 m3/h till 18000 m3/h. Galler på utblås och motorkylning. Steglöst reglerbar EC motor IP-54 för 230V 50Hz. 

Takfläkt tillverkad i Aluminium och med "swing-out" för enkel service.. Fläkthjul med bakåtböjda skovlar. Försedd med arbetsbrytare. Storlekar från ca 1500 m3/h till 18000 m3/h. Galler på utblås och motorkylning. Steglöst reglerbar EC motor IP-54 för 230V 50Hz. 

Takfläkt med vertikalt utblås tillverkad i epoxylackerad stålplåt. Motorn placerad utanför luftflödet. Standard asynkronmotor i skyddsklass IP55 och isolationsklass F. Fläkthjul med bakåtböjda skovlar. 3-fas 230/400V 50Hz. Kan varvtalsregleras med trafo eller frekvensomriktare. Max luftflödestemp. +80ºC. Luftflöden ca 2200 upp till 27.000 m3/h. Max 800 Pa.

Takfläkt tillverkad i Aluminium och med isolerat hölje för extra låg ljudnivå och "swing-out" för enkel service.. Fläkthjul med bakåtböjda skovlar. Tråg för fett och lämp- lig för storkök etc. Godkänd för +120ºC kontinuerlig drift. Storlekar från ca 1500 m3/h till 18000 m3/h. Galler på utblås och motorkylning. Standard IE3 motor IP-55 för 1x230V eller 3x400V 50Hz. Trafo- & frekvensregleras.

Takfläkt tillverkad i Aluminium och med "swing-out" för enkel service.. Fläkthjul med bakåtböjda skovlar. Försedd med arbetsbrytare. Storlekar från ca 1500 m3/h till 18000 m3/h. Galler på utblås och motorkylning. Steglöst reglerbar EC motor IP-54 för 230V 50Hz. 

Takfläkt med vertikalt utblås tillverkad i aluminium med "swing-out". Motorn placerad utanför luftflödet. IE3 asynkronmotor i skyddsklass IP54 och isolationsklass F. Fläkthjul med bakåtböjda skovlar. 1x230V & 3x400V 50Hz. Fläkten försedd med utvändig arbetsbrytare. Max luftflödestemp. +50ºC.Luftflöde Ca 5200 upptill 13.000 m3/h. Max 1050 Pa.


Vertikalutblåsande takfläkt tillverkad i Aluminium och med isolerat hölje för extra låg ljudnivå. Fläkthjul med bakåtböjda skovlar. Fettavskiljande tråg och lämplig för storkök etc. Godkänd för +120ºC kontinuerlig drift. Storlekar från ca 1500 m3/h till 18000 m3/h. Galler på utblås och motorkylning. Standard IE3 motor IP-55 för 1x230V & 3x400V 50Hz. Trafo- & frekvensregleras.

Takfläkt tillverkad i Aluminium och med isolerat hölje för extra låg ljudnivå och "swing-out" för enkel service.. Fläkthjul med bakåtböjda skovlar. Tråg för fett och lämp- lig för storkök etc. Godkänd för +120ºC kontinuerlig drift. Storlekar från ca 1500 m3/h till 18000 m3/h. Galler på utblås och motorkylning. Steglöst reglerbar EC motor IP-54 för 230V 50Hz. 

Takfläkt tillverkad i Aluminium och med isolerat hölje för extra låg ljudnivå och "swing-out" för enkel service.. Fläkthjul med bakåtböjda skovlar. Tråg för fett och lämp- lig för storkök etc. Godkänd för +120ºC kontinuerlig drift. Storlekar från ca 1500 m3/h till 18000 m3/h. Galler på utblås och motorkylning. Standard IE3 motor IP-55 för 1x230V eller 3x400V 50Hz. Trafo- & frekvensregleras.

Takfläkt tillverkad i Aluminium och med isolerat hölje för extra låg ljudnivå och "swing-out" för enkel service.. Fläkthjul med bakåtböjda skovlar. Tråg för fett och lämp- lig för storkök etc. Godkänd för +120ºC kontinuerlig drift. Storlekar från ca 1500 m3/h till 18000 m3/h. Galler på utblås och motorkylning. Steglöst reglerbar EC motor IP-54 för 230V 50Hz. 

Takfläktar tillverkad i aluminium (VKVA) förzinkat stål (VKVZ) eller epoxylackerad stålplåt (VKV). Fläkthjul med bakåtböjda skovlar. Försedd med arbetsbrytare. Galler på utblås. Utvändig kopplingsbox. Steglöst reglerbar med tyristor eller 5-stegstrafo för 230V 50Hz. För 3-fas 400V kan regleras via 5.stegstrafo eller frekvensom-riktare. Storlekar från 600 m3/h till 14000 m3/h.

bottom of page