top of page

Radialfläktar - Högtryck

Radialfläktar för höga tryckfall.
Finns både direktdrivna eller med remdrift, med bakåtböjda skovlar eller raka skovlar eller s.k. S-hjul. Framåtböjda skovlar för ren luft eller låg grad av stoft, bakåtböjda skovlar för liten inblandning fint stoft och raka skovlar för transport av grövre stoft (spånsug ex.vis). Radialfläktar för medelhögt tryck används bl.a. i olika processer inom industrin eller för transport av luft/stoft i längre kanaldragningar. Många tillbehör finns som tillval, t.ex. stosar, flänsar, galler, vibrationsdämpare och filter. Även elektriska tillbehör som frekvensstyrning och transformatorer etc.

Radialfläktar_högtryck.png

Klicka på PDF-symbolen, bilderna eller rubrikerna nedan, för att öppna Produktblad

AA 47-70 Högtrycksfläkt för rena gaser eller fint stoft

Radialfläkt för högt tryck och rena gaser eller mycket fint stoft. Försedd med stativ som kan monteras i 8 olika positioner (LG0-315). Fläkthus i epoxilackerad helsvetsad stålplåt och fläkthjul i gjuten aluminium med framåtböja skovlar. Motorer för 3-fas 230/400V. Skydds-klass IP55 och iso.klass F.  Max flödestemp. +130ºC. Luftflöde upp till 1800 m3/h och max ca 8500 Pa

AA_VA_Högtrycksfläkt.jpg

Radialfläkt för högt tryck och ren luft eller lättare stoft. Försedd med stativ som kan monteras i 8+8 olika positioner (RD/LG0-315). Fläkthus i ugnslackerad hel-svetsad stålplåt Fe360 med fläkthjul med bakåtböjda öppna skovlar i helsvetsad stålplåt med polyesterprimer Motorer för 3-fas 230/400V och 400/690V. Skyddsklass IP55 och iso.klass F.  Max flödestemp. +130ºC. Luftflöde upp till 1650 m3/h och max 18000 Pa.

AA_VCN_Högtrycksfläkt.jpg

Radialfläkt för högt tryck och ren luft luft eller lättare stoft. Försedd med stativ som kan monteras i 8+8 olika posi-tioner (RD/LG0-315). Fläkthus i ugnslackerad helsvetsad stålplåt (Fe360) med fläkthjul med bakåtböjda öppna skovlar i helsvetsad stålplåt med polyesterprimer som tål höga temperaturer. Motorer för 3-fas 230/400V, 400/690V. Skyddsklass IP55 och iso.klass F.  Max flödestemp. +130ºC. Luftflöde upp till 6300 m3/h och max 25.000 Pa.

AA-VPN_Högtrycksfläkt.jpg

Radialfläkt för högt tryck och ren luft luft eller lättare stoft. Försedd med stativ som kan monteras i 16 olika positioner (RD/LG0-315). Fläkthus i ugnslackad helsvetsad stålplåt Fe360 med fläkthjul med bakåt-böjda öppna skovlar i helsvetsad stålplåt med poly-esterprimer. 3-fas motorer 230/400V, 400/690V. IP55 och iso.klass F.  Max flödestemp. +130ºC.
Luftflöde upp till 12000 m3/h och max 25.000 Pa.

AA_VGN_Högtrycksfläkt.jpg

Radialfläkt för högt tryck och ren luft luft eller lättare stoft. Försedd med stativ som kan monteras i 8+8 olika posi-tioner (RD/LG0-315). Fläkthus i ugnslackerad helsvetsad stålplåt (Fe360) med fläkthjul med bakåtböjda öppna skovlar i helsvetsad stålplåt med polyesterprimer som tål höga temperaturer. Motorer för 3-fas 230/400V, 400/690V. Skyddsklass IP55 och iso.klass F.  Max flödestemp. +130ºC. Luftflöde upp till 21600 m3/h och max 19.000 Pa.

AA_VGN_Högtrycksfläkt.jpg

Radialfläkt för högt tryck och ren luft luft eller lättare stoft. Försedd med stativ som kan monteras i 16 olika positioner (RD/LG0-315). Fläkthus i ugnslackad helsvetsad stålplåt Fe360 med fläkthjul med bakåtböj-da öppna skovlar i helsvetsad stålplåt med poly-esterprimer. 3-fas motorer 230/400V, 400/690V. IP55 och iso.klass F.  Max flödestemp. +130ºC.
Luftflöde upp till 18000 m3/h och max 21.000 Pa.

Remdriven högtrycksfläkt för stoftfylld luft eller spån

Remdriven radialfläkt för högt tryck och ren luft eller lättare stoft. Försedd med stativ och remskydd. Fläkthuset som standard i RD270 men kan erhållas i 15 olika posi- tioner. Fläkthus i ugnslackerad helsvetsad stålplåt Fe360 med fläkthjul med bakåtböjda öppna skovlar i helsvetsad stålplåt med polyesterprimer. Motorer för 3-fas 230/400V och 400/690V. Max luft- flödestemp. +200ºC. Luftflöden upp till 1770 m3/h och max 18000 Pa.

AATVC_högtrycksfläkt_remdriven.jpg

Remdriven radialfläkt för högt tryck och ren luft eller lättare stoft. Försedd med stativ och remskydd. Fläkt- huset standard i RD270 men kan erhållas i 15 olika positioner. Fläkthus i ugnslackerad helsvetsad stålplåt Fe360 med fläkthjul med bakåtböjda öppna skovlar i helsvetsad stålplåt med polyesterprimer. Motorer för 3-fas 230/400V och 400/690V. Max flödestemp. +200ºC. Luftflöden upp till 9760 m3/h och max 22000 Pa.

Högtrycksfläkt dubbelsteg för stoftfylld luft eller spån

2-stegs radialfläkt-högtrycksfläkt (Gas Booster) för transport av luft/gaser och lätt dammfylld luft. Tillverkad i kraftig stålplåt med epoxylack. Försedd med stativ som kan monteras i 8 olika positioner (LG/RD). 
Max Luftflödestemp. +80ºC. Max luftflöde upp till 24000 m3/h och max tryck ca 42 KPa och vakuum ca 46 KPa.

Mico Multi-stage högtrycksfläkt för stoftfylld luft eller spån

Flerstegs (multistage) remdriven radialfläkt för mycket höga tryck & högt vakuum. Fläkthus tillverkat i gjuten aluminium och fläkthjul i . Fläkt levereras på stativ med motor/remdrift. Kan även levereras i ljudisolerad box. Motorer för 3-fas 230/400V och 400/690V från 4kw. Luftflöden upp till max 4700 m3/h och max 95 KPa tryck och 77 KPa vakuum.

Högtrycksfläktar för materialtransport

AA_ZA_Högtrycksfläkt_materialtransport.jpg

Radialfläkt för medel-/högt tryck och stoftfylld luft. Försedd med stativ som kan monteras i 8+8 olika posi-tioner (RD/LG0-315). Fläkthus i ugnslackerad helsvetsad stålplåt (Fe360) med fläkthjul med raka öppna skovlar i helsvetsad stålplåt med polyesterprimer som tål höga temperaturer. Motorer för 3-fas 230/400V, 400/690V. Skyddsklass IP55 och iso.klass F.  Max flödestemp. +130ºC. Luftflöde upp till 4000 m3/h och max 11.000 Pa.

AA_ZA_Högtrycksfläkt_materialtransport.jpg

Radialfläkt för medeltryck och stoftfylld luft. Försedd med stativ som kan monteras i 8+8 olika posi-tioner (RD/LG0-315). Fläkthus i ugnslackerad helsvet-sad stålplåt (Fe360) med fläkthjul med raka öppna skovlar i helsvetsad stålplåt med polyesterprimer som tål höga temperaturer. Motorer för 3-fas 230/400V, 400/690V. Skyddsklass IP55 och iso.klass F.  Max flödestemp. +130ºC. Luftflöde upp till 15000m3/h & max 10000 Pa.

AA_ZA_Högtrycksfläkt_materialtransport.jpg

Radialfläkt för medel-/högt tryck och stoftfylld luft. Försedd med stativ som kan monteras i 8+8 olika posi-tioner (RD/LG0-315). Fläkthus i ugnslackerad helsvetsad stålplåt (Fe360) med fläkthjul med raka öppna skovlar i helsvetsad stålplåt med polyesterprimer som tål höga temperaturer. Motorer för 3-fas 230/400V, 400/690V. Skyddsklass IP55 och iso.klass F.  Max flödestemp. +130ºC. Luftflöde upp till 50000 m3/h och max 4500 Pa.

AA_ZA_Högtrycksfläkt_materialtransport.jpg

Radialfläkt för medel-/högt tryck och stoftfylld luft. Försedd med stativ som kan monteras i 8+8 olika posi-tioner (RD/LG0-315). Fläkthus i ugnslackerad helsvets-ad stålplåt (Fe360) och fläkthjul med raka öppna skov-lar i helsvetsad stålplåt med polyesterprimer som tål höga temperaturer. Motorer 3-fas 230/400V, 400/690V. Skyddsklass IP55 och iso.klass F.  Max flödestemp. +130ºC. Luftflöde upp till 25000 m3/h och max 3500 Pa.

MBZM P-R Medeltrycks radialfläkt.png

Radialfläkt för medelhögt tryck och stoftfyllda gaser. Försedd med stativ som kan monteras i 6 olika positioner (LG0-315). Fläkthus i ugnslackerad helsvetsad stålplåt (Fe360) med fläkthjul med raka öppna skovlar i helsvetsad stålplåt med polyesterprimer som tål höga temperaturer. Motorer för 3-fas 230/400V och 400/690V över 3kw. Skyddsklass IP55 och iso.klass F.  Max flödestemp. +130ºC. Luftflöde upp till 42.000m3/h och max 4300 Pa

AATZA Högtrycksfläkt för mtrl-transport

Remdriven radialfläkt för högt tryck och finare stoft. Försedd med stativ som kan monteras i 8+8 olika positioner (LG/RD 0-315). Fläkthus i ugnslackerad helsvetsad stålplåt (Fe360) och fläkthjul med raka öppna skov-lar i helsvetsad stålplåt med  polyester-primer som tål höga temperaturer. Motorer 3-fas 230/400V, 400/690V. Skyddsklass IP55 och iso.klass F.  Max flödestemp. +130ºC. Luftflöde upp till 5800 m3/h och max 8000 Pa.

bottom of page