top of page

Radiafläktar - lågtryck

Radialfläktar för låga tryckfall.
Finns direktdrivna eller med remdrift, enkel- eller dubbelsugande, med framåt- eller bakåtböjda skovlar eller raka skovlar . Framåtböjda skovlar för ren luft eller låg grad av stoft, bakåtböjda skovlar för liten inblandning fint stoft. Radialfläktar för låga tryck används bl.a. i olika typer av ventilations-system, för kylning i processer eller där relativt stora luftflöden behövs med lägre motoreffekt. Många tillbehör finns som tillval t.ex. stosar, flänsar, galler, vibrationsdämpare och filter och även tillbehör för styrning av radialfläktar såsom varvtalsregulatorer, transformatorer, frekvensstyrning med mera.

Klicka på PDF-symbolen, bilderna eller rubrikerna nedan, för att öppna Produktblad

Lågtrycks Radialfläktar av olika fabrikat och modeller
Fläkt MB 22/9 T2 2,2kw

Radialfläkt med framåtböjda skovlar för transport av ren luft. Tillverkad i stål med polyesterlack. Fläkthjul i förzinkat stål. Standard asynkronmotor i skyddsklass IP55 och isolationsklass F. Max flödestemp. +130ºC. Max omgivningstemp. +50ºC (1-fas) och 60ºC (3-fas) .
230V 50Hz 1-fas och 230/400V 50Hz 3-fas.

Radialfläkt lågtryck i rostfritt stål

Radialfläkt med framåtböjda skovlar för transport av ren luft. Fläkthus och fläkthjul tillverkade i rostfritt stål AISI 304. Standard asynkronmotor i skyddsklass IP55 och isolationsklass F. Max flödestemp. +130ºC. Max omgivningstemp. +50ºC (1-fas) och 60ºC (3-fas) .230V 50Hz 1-fas och 230/400V 50Hz 3-fas.

Radialfläkt med förstärkt hus och framåtböjda skovlar

Radialfläkt med förstärkt kubiskt hus och hjul med framåt-böjda skovlar för transport av ren luft med hög temperatur. Hus tillverkad i pulverlackerat stål med fläkthjul i förzinkat stål. Standard asynkronmotor i skyddsklass IP55 och iso-lationsklass F. Max flödestemp. +250ºC Max omg.temp. +50ºC (1-fas) och 60ºC (3-fas) .230V 50Hz 1-fas och 230/400V 50Hz 3-fas till 4kw och 400/690V däröver.

Radialfläkt lågtryck på stativ

Radialfläkt med framåtböjda skovlar för transport av ren luft. Tillverkad i stål med polyesterlack. Fläkthjul i förzinkat stål. Alla storlekar monterade på stativ. Fläkthusets position kan monteras i 8 oliks positioner. Standard asynkronmotor i skyddsklass IP54 med iso.klass F. Max flödestemp. +60ºC.
230V 50Hz 1-fas och 400V 50Hz 3-fas.

Kammarfläkt med bakåtböjda skovlar

Direktdriven kammarfläkt med mycket hög verkningsgrad och prestanda. Fläkthjul med bakåtböjda självrensande skovlar. För placering/montering i aggregat. EC ytterotor-motor reglerbar via PWM signal eller 0-10V reglage. Enfas 230V 50/60Hz. Storlekar Ø133-250mm. Skydds- klass IP55 och iso.kl. B. Ram i lackad stålplåt.

Direktdriven kammarfläkt med hög verkningsgrad och prestanda

Direktdriven kammarfläkt med hög verkningsgrad och prestanda. Dynamiskt balanserade fläkthjul med bakåtböjda skovlar. För placering i aggregat. Kan styras via PWM signal eller 0-10V reglage. Enfas 230V 50/60Hz för storlek 155 till 310 och 3-fas 400V 50/60Hz för Ø355 och 450. IP44 motor och iso.kl. B. Ram och motorfäste i galvaniserat stål. 

Zentri-Pac Kammarfläkt för flöden upp till 22500 m3/h

Direktdriven kammarfläkt med standard IEC-motor för flöden upp till 22500m3/h. Storlek från Ø315 till Ø630. Ram i galvad stålplåt upp till Ø400 och därefter i pulver-lackad stålplåt. Skyddsklass IP55 och isolationsklass F. Max luftflödestemp. +60ºC. 3-fas 230/400V upp till 4kw.
400/690V för högre motoreffekter.

Dubbelsugande radialfläkt typ BD för montering i ventilationsaggregat mm

Dubbelsugande radialfläkt för montering i ventilationsaggregat m.m.. Tillverkad i elförzinkad stålplåt och har fläkthjul med framåtböjda skovlar. Asynkronmotorer 230V 50Hz 1-fas & 230/400v 3-fas. Reglerbara via spänningstrafo. Skyddsklass IP54 och isolationsklass F. Max luftflödestemp. +50ºC (+60ºC för 3-fas)

Dubbelsugande radialfläkt typ BD EEC för montering i ventilationsaggregat mm

Dubbelsugande radialfläkt för montering i ventilationsaggregat m.m.. Tillverkad i elförzinkad stålplåt och har fläkthjul med framåtböjda skovlar i glasfiberförstärkt polyamid. Energisnåla EC-motorer reglerbara via 0,10V signal eller PWM. Skyddsklass IP54 och isolationsklass F. Max luftflödestemp. +50ºC.
Driftspänning 230V 50Hz.

Dubbelsugande Radialfläkt typ BD för ventilationsaggregat

Dubbelsugande radialfläkt för montering i ventilationsaggregat m.m.. Tillverkad i elförzinkad stålplåt med fläkthjul med framåtböjda skovlar i glasfiberförstärkt polyamid (7/7, 9/9, 10/10, 12/12) och i galvstål i övriga storlekar. 3-hast asynkron-motorer 230V 50Hz 1-fas. Reglerbara via spänningstrafo. Skyddsklass IP54 och isolationsklass F. Max luftflödestemp. +50ºC

Remdriven dubbelsugande radialfläkt typ BVC för aggregat

Dubbelsugande remdriven radialfläkt för i aggregat m.m. Förstärkt fläkthus tillverkat i elförzinkad stålplåt och fläkthjul med framåtböjda skovlar i glasfiber- förstärkt polyamid (7/7, 9/9, 10/10, 12/12) och i galvat stål i övriga storlekar. Levereras med naken utgående kullager-upphängd axel.

Dubbelsugande radialfläkt med ytterrotormotor

Dubbelsugande radialfläkt för montering i ventilationsaggregat m.m.. Tillverkad i pulverlackérad stålplåt och har fläkthjul med framåtböjda skovlar i
galvat stål. Kullagrade EC-motorer för 
230V 50Hz 1-fas.
Reglerbara via 0-10V signal eller PWM. Skyddsklass IP55 och iso.kl. B. Max luftflödestemp. +60ºC.

MPS Radialfläkt Boxfläkt

Radialfläkt för bl.a. storkök, bagerier etc. Isolerad (50mm) box och motor/fläkthjul i "swing-out" utförande för enkel regöring av fläkthjul. Skyddsklass IP54 och max kontinuerlig luftflödestemp. +120ºC. 
Finns både som 1-fas 230V och 3-fas 400V. Kan regleras med trafo eller frekvensstyrning. En mycket prisvärd fläkt för bl.a. storköksventilation.

MPS-EC Radialfläkt Boxfläkt

Radialfläkt för bl.a. storkök, bagerier etc. Isolerad (50mm) box och motor/fläkthjul i "swing-out" utförande för enkel rengöring av fläkthjul. Motor utanför luftström-men. Försedd med fett och kondensavskiljare. Skydds- klass IP54 och max kontinuerlig luftflödestemp. 120ºC. Energieffektiva EC-motorer för 1-fas 230V. Kan styras med 0-10V potentiometer eller tryckreglering.

Tvärströmsfläktar ETD med lång kastlängd och laminärt luftflöde

Tvärströmsfläktar med lång kastlängd och laminärt luftflöde och tyst gång. Fläkthus i galvad stålplåt och impeller i aluminium. Spaltpolmotor med glidlager för 1-fas AC230V 50Hz (kullager på förfrågan). Storlekar (Ø60mm) i längder 120-420mm i enkelutförande. 
Motorn normalt placerad på höger sida. Finns även i dubbelutförande med motor i mitten.

Kompakt radialfläkt VCU med ytterrotormotor

Radialfläkt i kompakt utförande med ytterrotormotor. Fläkthus tillverkat i pulverlackerad stålplåt och fläkthjul i förzinkat stål. Kullagrade motorer för 1-fas 230V 50Hz i skyddsklass IP 44.  Max kontinuerlig luftflödestemp. +40ºC till +70ºC (beroende på modell) 
Kan regleras med 5-stegstrafo eller tyristor. 

med

kåpa

utan

kåpa

Radialfläkt utan kåpa, med framåtböjda skovlar och ytterrotormotor

Radialfläkt i kompakt utförande med ytterrotormotor utan fläkthus. För utbyte, montering i befintliga aggregat eller produktion av egna fläkthus. Fläkthjul i förzinkat stål. Kullagrade asynkron- och EC-motorer för 1-fas 230V 50Hz i skyddsklass IP 44 (AC) och IP55 (EC).  Max kontinuerlig luftflödestemp. +50ºC (AC) och +60ºC (EC). 
Regleras med 5-stegstrafo eller tyristor (AC) eller 0-10V signal eller PWM (EC) .

Radialfläktar utan kåpa med bakåtböjda skovlar och ytterrotormotor

Radialfläkt i kompakt utförande med ytterrotormotor och fläkthjul med bakåtböjda skovlar (B-hjul). Fläkthjul i glasfiberförstärkt polyamid eller förzinkat stål. Kullagrade asynkron- och EC-motorer för 1-fas 230V 50Hz i skyddsklass IP 44 (AC) och IP55 (EC).  Max kontinuerlig luftflödestemp. +40/50ºC (AC) och +60ºC (EC). Regleras med 5-stegstrafo eller tyristor (AC) eller 0-10V signal eller PWM (EC) .

Reglerbar Enkelsugande radialfläkt med kullagrade AC och EC ytterrotormotorer

Enkelsugande radialfläkt i fläkthus. Tillverkad i förzinkad stålplåt och har fläkthjul med framåtböjda skovlar i galvat stål. Kullagrade AC och EC ytterrotor-motorer för AC-typ reglerbara via trafo eller tyristor. EC-motorn med 0-10V signal eller PWM. Skyddsklass IP44 och iso.kl. B. Max luftflödestemp. +60ºC.
Spänning 230V 50Hz 1-fas. 

Enkelsugande radialfläkt i fläkthus

Enkelsugande radialfläkt i fläkthus. Tillverkad i pulverlackerad stålplåt och har fläkthjul med bakåtböjda skovlar i galvat stål. Kullagrade EC-motorer för 230V 50Hz 1-fas.
Reglerbara via 0-10V signal eller PWM. Skyddsklass IP55 och iso.kl. B. Max luftflödestemp. +60ºC.

bottom of page