top of page

Brandgasfläktar

Brandgasfläktar är bl.a. till för att ta bort de farliga brandgaserna i händelse av brand så att utrymningsvägarna kan hållas fria från giftig rök och brandgas.  Brandgasfläktarna finns i olika utföranden såsom axialfläktar för vägg eller kanal, boxfläktar, radialfläktar eller takfläktar. 
Brandgasfläktarna är försedda med motorer certifierade för olika drifttid och temperatur. Ex. vis 300ºC i 2h eller 400°C i 2h, för placering inom brandzonen eller utanför. 
Brandskyddet har stor betydelse när man planerar nya byggnader eller vid renovering av befintliga fastigheter, och brandgasfläkten har här en mycket viktig funktion.

RUCK isolerad radialfläkt för brandgaser
MPC-T_Brandgas/boxfläkt från RUCK Ventilatoren

MPC-T F4 Brandgasfläkt Radial/Kanal Box
Radialfläkt i isolerad box som kanalfläkt. Direktdriven fläkt med självrensande bakåtböjda skovlar. Box i galvad stål- plåt och fläkthjul i pulverlackerat stål. Cirkulärt inlopp och valbart utlopp med paneler som är flyttbara. Cirkulär ut- loppstos som tillbehör (USM/UQR). Certifierad för 400ºC i 2h eller kont. drift max 200ºC. Asynkro
nmotor IP-54 för 3-fas 400V 50Hz. 

DVN vertikalblåsande takfläkt för grandgas från RUCK Ventilatoren

DVN Brandgasfläkt, Tak
Vertikalutblåsande takfläkt tillverkad i aluminiumplåt. Fläkthjul med bakåtböjda skovlar. Certifierad för 400ºC i 2h eller kontinuerlig drift med max 200ºC.  Storlekar från 2000 m3/h till 18500 m3/h. Skyddsgaller på utblås och motorkylning.
 Standard asynkron-motor IP-54 för 400V 50Hz. Kan styras med frekvensomformare 

DVNI F4 isolerad vertikalutblåsande takfläkt för brandgaser från RUCK Ventilatoren

DVNI F4 isolerad Takfläkt, Brandgasfläkt
Vertikalutblåsande takfläkt tillverkad i Aluminium och med isolerat hölje för extra låg ljudnivå. Fläkthjul med bakåtböjda skovlar.  Certifierad för 400ºC/2h eller kontinuerlig drift med max 80ºC.  Storlekar från 4000 m3/h till 86500 m3/h. Skyddsgaller på ut-blås och motorkylning.
 Standard asynkron-motor IP-54 för 400V 50Hz. Kan styras med frekvensomformare 

DHN brandgas takfläkt från Ruck Ventilatoren

DHN Takfläkt, Brandgasfläkt
Horisontalutblåsande takfläkt tillverkad i värmebeständig aluminiumplåt. Fläkthjul med bakåtböjda skovlar. Certifierad för 400ºC/2h eller kontinuerlig drift med max 200ºC.  Storlekar från 2000 m3/h till 16000 m3/h. Skyddsgaller på utblås och motorkylning.
 Standard asynkronmotor IP-55 för 400V 50Hz. Kan styras med frekvensomformare 

Tower SV K2 Takfläkt för brandgas mellan 4000 m3/h till 86500 m3/h

Tower-SV-K2 Takfläkt, Brandgasfläkt
Vertikalutblåsande takfläkt tillverkad i värmebeständig stålplåt med väderbeständig polymerlack. Fläkthjul med bakåtböjda skovlar i pulverlackad stålplåt. Certifierad för 600ºC/2h eller kontinuerlig drift med max 80ºC.  Storlek-ar från 4000 m3/h till 86500 m3/h. Skyddsgaller på ut-blås och motorkylning.
 Standard asynkron-motor IP-54 för 400V 50Hz. Kan styras med frekvensomformare 

Tak-/Brandgasfläkt Tower-SV/SH vertikal- samt horisontalutblåsande takfläktar

Tower-SV/SH Takfläkt, Brandgasfläkt
Vertikalutblåsande (SV) och horisontalutblåsande (SH) takfläktar tillverkad i värmebeständig stålplåt med väder-beständig polymerlack. Fläkthjul med bakåtböjda skovlar i pulverlackad stålplåt. Certifierad för 600ºC/2h eller kon-tinuerlig drift med max 80ºC. Typ SV försedd med back-spjäll. 
 Standard asynkronmotor IP-54 för 400V 50Hz. Kan styras med frekvensomfprmare.

FRB Hatch box Axialfläkt/trumfläkt för takmontage i isolerad box

FRB Hatch Box, Axial/Trumfläkt, Brandgasfläkt
Axialfläkt/trumfläkt för takmontage, inbyggd i isolerad box med motormanövrerad lucka. Avsedd för evakuering av rök- & brandgaser. Endast avsedd för nöd-/branddrift och ej för normal ventilation.
För fläktar i storlek Ø400-1250mm, 
som typ HMF eller HCF. Kan levereras kompletta med inbyggd fläkt.

Radialfläkt i förstärkt stålkonstruktion för brandgaser

IGNEO Radialfläkt, Brandgasfläkt
Radialfläkt i förstärkt stålkonstruktion, pulverlackerad i korrosivitetsklass C3. Fläkten är certifierad för 400ºC/2h. Fläkthjul i pulverlackerat stål (svart) med självrensande bakåtböjda skovlar. Motor med serviceklass S1 för kontinuerlig drift och godkänd för 400ºC/2h i serviceklass S2. Standard asynkronmotor IP-55 i isolationsklass H. Standard 230/400V 50Hz 3-fas upp till 3kW och 400V 50Hz för högre effekter och 2-hast.motorer. 

RLFX Brandgasfläkt ATEX klassad direktdriven radialfläkt i box

RLFX Brandgasfläkt + ATEX
R
adialfläkt i box som kanalfläkt. Direktdriven fläkt med självrensande bakåtböjda skovlar. Box i galvad stålplåt. Cirkulärt inlopp och valbart utlopp med paneler som är flyttbara. Cirkulär ut-stos som tillbehör (TIAC). Motor IP55 (klass H) för 400ºC/2h och ATEX II3G eller kont. drift (max 60ºC). Standard 230/400V 50Hz 3-fas upp till 3kW och 400V 50Hz för högre effekter och 2-hast.motorer.

Remdriven radialfläkt i ljudisolerad box för brandgaser. Kan monteras inom- eller utomhus.

BSTB Brandgasfläkt Radial, remdriven
Remdriven radialfläkt inbyggd i ljudisolerad box med utvändigt galvaniserat stål. För placering inom- eller utomhus. Levereras klar med motor & remdrift.  Fläkt-
hjul med självrensande bakåtböjda skovlar. Standard asynkronmotor IP-55 i isolationsklass F. Standard 23
0/400V 50Hz 3-fas upp till 3kW och 400V 50Hz för högre effekter och 2-hast.motorer. 400ºC/2h. 

Direktdriven radialfläkt brandgasfläkt för montering i kanal

DHUMAT Brandgasfläkt Radial
Direktdriven radialfläkt med B-hjul inbyggd till rektangu-lär kanalfläkt. Tillverkad i galvad plåt med inspektions-lucka och anslutningsflänsar för gejdlist med tätning.
Certifierad för 400ºC/2h och kont. drift max 110ºC.
Standard asynkronmotor IP-55 23
0/400V 50Hz 3-fas upp till 3kW och 400V 50Hz för högre effekter. 2-hast.motorer Dahlander 400V 50Hz

Brandgasfläktar AL Axial från RUCK ventilatoren
HCF F400 Trum-/kanalfläkt för brandgas

HCF F400 Trum-/kanalfläkt, Brandgasfläkt
Axialfläkt i kort trumma i pulverlackat stål med flänsar.
Certifierad 400ºC/2h. Fläktvingar med ställbara vinklar i gjuten aluminium. Sta
ndard asynkron-motor IP-55 i isolationsklass H. Standard 230/400V 50Hz 3-fas upp till 3kW och 400V 50Hz för högre effekter och 2-hast.motorer. 

HCFX F400 Axialfläkt trum/kanal brandgasfläkt ATEX klassad

HCFX F400 Trum-/kanalfläkt, Brandgas/ATEX
Axialfläkt i kort trumma i pulverlackat stål med flänsar. 
Certifierad 400ºC/2h och ATEX (II3G). Fläkt-vingar med ställbara vinklar i gjuten aluminium. Standard asynkron-motor IP-55 i isolationsklass H. Standard 230/400V 50Hz 3-fas upp till 3kW och 400V 50Hz för högre effekter och 2-hast.motorer. 

HMFX F400 Trum-/kanalfläkt ATEX brandgas

HMFX F400 Trum-/kanalfläkt, Brandgas/ATEX
Axialfläkt i förstärkt trumma i pulverlackat stål med flänsar. Certifierad 400ºC/2h och ATEX (II3G).  Fläkt-vingar med ställbara vinklar i gjuten aluminium. Fläkt-hus med inspektionslucka för enkel installation.
Standard asynkronmotor IP-55 i isolationsklass H. Standard 230/400V 50Hz 3-fas upp till 3kW och 400V 50Hz för högre effekter och 2-hast.motorer. 

HBF F400 Kanalfläkt i box brandgasfläkt

HBF F400 Trum-/kanalfläkt i box, Brandgas
Box tillverkad i galvad stålplåt med värme- & ljudisoler-ing. Panel för underhåll och installation. Invändig axial-fläkt HBF F400 med förstärkt hus storlek 45-80. Stor-
lekar från 90-125 används typ HCF F400.
Flä
ktvingar med ställbara vinklar i gjuten aluminium. Standard asyn-kronmotor IP-55 i iso.kl. H. 230/400V 50Hz 3-fas till 3kW och 400V 50Hz för högre effekter och 2-hast.motorer. 

Trumkanalfläkt brandgas/ATEX-klassad upp till 400 grader/2h

HMF F400 Trum-/kanalfläkt, Brandgasfläkt
Axialfläkt i förstärkt trumma i pulverlackat stål med flänsar. Certifierad 400ºC/2h. Fläktvingar med ställ-bara vinklar i gjuten aluminium. Fläkthus med inspek-tionslucka för enkel installation. Standard asynkron-motor IP-55 i isolationsklass H. Standard 230/400V 50Hz 3-fas upp till 3kW och 400V 50Hz för högre effekter och 2-hast.motorer. 

En kraftfull lågprofil jet-fan för transport av rök och brandgaser i exempelvis parkeringshus.

Sybilo F400 Jet-fan, Brangasfläkt Radial
En kraftfull s.k. Jet-fan för vidaretransport av rök- & brandgaser i exempelvis parkeringshus och garage. Låg profil för montering i tak. Tillverkad i galvad stålplåt med skyddsgaller på insug. Fläkthjul i galv-stål med bakåtböjda självrensande skovlar. Motor IP55 för 230/400V 50Hz. 2-hast motor Dahlander 400V

Kraftfull Jet-fan för transport av rök och brandgaser i t.ex. parkeringshus och tunnlar.

JAF F400 Impuls-/Jet-fan, Brangasfläkt
Kraftfull Jet-fan för vidaretransport av rök- & brandgaser i t.ex. parkeringshus, garage och tunnlar. Finns i 2 profiler. Cylindrisk JAF-CI och oval oktagon JAF-VI. Tillverkad i polymerlackerad stålplåt med skyddsgaller och luftriktare. Modeller med enkelriktat flöde eller reversibel, med 1 eller 2-hastigheter. Fläkthjul i gjuten aluminium. Asynkronmotor IP55 för 400V 50Hz.

bottom of page